Skip to content

Percentages (DAE module) /
Procenten (DTO module)

Subject:
Vak:
Mathematics
Rekenen-Wiskunde
Age of students:
Leeftijd leerlingen:
11-14 years
11-14 jaar
Hardware: PC with Java enabled browser for students
PC met een browser voorzien van Java
Software: Digital Assessment Environment (DAE)
Digitale Toets Omgeving (DTO)
Functionalities of Technology:

 

Functionaliteit van de technologie:

Sending and Displaying
Processing and Analysing
Providing an Interactive Environment

Versturen en weergeven
Verwerken en analyseren
Verstrekken van een interactieve omgeving

Time needed:
Benodigde tijd:
Various parts of lesson
Verschillende delen van lessen
FaSMEd partner: Utrecht University
Universiteit Utrecht

Summary:
The Utrecht Digital Assessment Environment Mathematics (U-DAEm, or DAE) is a web-based environment with which teachers can collect information about their students’ mathematics skills. The recording facilities of the DAE save the work of students and process it into an overview so that the teacher can have easy access to their students’ work. The purpose is that teachers use the information about the mathematics skills that their students obtained to adapt their teaching to the students’ needs.
The Teacher manual DAE prepares the teacher for conducting the Percents Tests in the DAE. In these tests, students go to work with core competencies within the domain percents: percents of a number, percentual decrease and increase, percents as part of a whole, calculating a number from a percentage, and calculating the original number after a percentual increase or decrease. The manual offers clues for the teachers to interpret the tests’ output and use it to adapt instruction within this domain. The link provided below leads to the DAE.

Samenvatting:
De Utrecht Digitale Toets Omgeving rekenen-wiskunde (U-DTOrw, of DTO) is een web-based omgeving waarmee leerkrachten informatie kunnen verzamelen over reken-wiskundevaardigheden van hun leerlingen. Door de registratiefaciliteiten van de DTO wordt het werk van de leerling opgeslagen en in een overzicht verwerkt zodat leerkrachten op een gemakkelijke manier toegang hebben tot dit werk. Het is de bedoeling dat de leerkrachten de informatie die ze op grond hiervan over reken-wiskundevaardigheden van hun leerlingen krijgen, gebruiken in hun lessen.
De Docentenhandleiding DTO bereidt de leerkracht voor op de afname van de toetsen Procenten in de DTO. In deze toetsen gaan leerlingen aan de slag met kerncompetenties rondom het domein procenten: het percentage van een getal, procentuele afname en toename, procenten als een deel van een geheel, een getal berekenen vanuit een percentage en een oorspronkelijk getal berekenen na een procentuele afname of toename. De handleiding biedt handvatten om de toetsgegevens te interpreteren en te gebruiken voor het bijstellen van de instructie binnen dit domein. De link die hieronder wordt gegeven leidt naar de DTO.

Resources: Materialen:
united-kingdom-flag-round-icon-64

Formative assessment in Science and
Mathematics Education (FaSMEd)
The Research Centre for Learning and Teaching
Newcastle University
NE1 7RU
UK

Email: fasmed@ncl.ac.uk