Skip to content

Måling og lengdeenheter / Units of measurement

Planleggingsdokument: Økta handler om å kunne velge rett måleenhet og kunne regne om mellom ulike måleenheter. Lesson Plan: This Norwegian lesson concerns choosing the right units of measurement, and being able to convert between different units of measurement. Fag: Matematikk Alder på elever: 10 – 11 år Hardware: PC Interactive White board / SmartBoard Software:…
Read more

Formative assessment in Science and
Mathematics Education (FaSMEd)
The Research Centre for Learning and Teaching
Newcastle University
NE1 7RU
UK

Email: fasmed@ncl.ac.uk