Skip to content

Planleggingsdokument: Økta handler om å kunne velge rett måleenhet og kunne regne om mellom ulike måleenheter.
Lesson Plan: This Norwegian lesson concerns choosing the right units of measurement, and being able to convert between different units of measurement.

Fag: Matematikk
Alder på elever: 10 – 11 år
Hardware: PC
Interactive White board / SmartBoard
Software: Kahoot
Funksjonaliteter: Sende og vise
Tid: 60 minutter
FaSMEd partner: Norwegian University of Science and Technology.

Kort abstrakt:
Økta handler om å kunne velge rett måleenhet og kunne regne om mellom ulike måleenheter.

Ressurser:

Formative assessment in Science and
Mathematics Education (FaSMEd)
The Research Centre for Learning and Teaching
Newcastle University
NE1 7RU
UK

Email: fasmed@ncl.ac.uk