Skip to content

Digitale Toets Omgeving: Docentenhandleiding voor de toetsmodule Metriek.

Vak: Rekenen-Wiskunde
Leeftijd leerlingen: 11-14 jaar
Hardware: PC met een browser voorzien van Java
Software: Digitale Toets Omgeving (DTO)
Functionaliteit van de technologie: Versturen en weergeven
Verwerken en analyseren
Verstrekken van een interactieve omgeving
Benodigde tijd: Verschillende delen van lessen
FaSMEd partner: Universiteit Utrecht

Samenvatting:
De Utrecht Digitale Toets Omgeving rekenen-wiskunde (U-DTOrw, of DTO) is een web-based omgeving waarmee leerkrachten informatie kunnen verzamelen over reken-wiskundevaardigheden van hun leerlingen. Door de registratiefaciliteiten van de DTO wordt het werk van de leerling opgeslagen en in een overzicht verwerkt zodat leerkrachten op een gemakkelijke manier toegang hebben tot dit werk. Het is de bedoeling dat de leerkrachten de informatie die ze op grond hiervan over reken-wiskundevaardigheden van hun leerlingen krijgen, gebruiken in hun lessen.
De Docentenhandleiding DTO bereidt de leerkracht voor op de afname van de toetsen Metriek in de DTO. In deze toetsen gaan leerlingen aan de slag met kerncompetenties rondom het domein metriek: het omzetten van gewichtsmaten, lengtematen, oppervlaktematen, inhoudsmaten, litermaten en samengestelde grootheden. De handleiding biedt handvatten om de toetsgegevens te interpreteren en te gebruiken voor het bijstellen van de instructie binnen dit domein. De link die hieronder wordt gegeven leidt naar de DTO.


Digital Assessment Environment: Guidance for using the metric system assessment module.

Subject: Mathematics
Age of students: 11-14 years
Hardware: PC with Java enabled browser for students
Software: Digital Assessment Environment (DAE)
Functionalities of Technology: Sending and Displaying
Processing and Analysing
Providing an Interactive Environment
Time needed: Various parts of lesson
FaSMEd partner: Utrecht University

Summary:
The Utrecht Digital Assessment Environment Mathematics (U-DAEm, or DAE) is a web-based environment with which teachers can collect information about their students’ mathematics skills. The recording facilities of the DAE save the work of students and process it into an overview so that the teacher can have easy access to their students’ work. The purpose is that teachers use the information about the mathematics skills that their students obtained to adapt their teaching to the students’ needs.
The Teacher manual DAE prepares the teacher for conducting the Metric system Tests in the DAE. In these tests, students go to work with core competencies within the domain metric system: converting weight, length, area, volume, litres, and complex magnitudes. The manual offers clues for the teachers to interpret the tests’ output and use it to adapt instruction within this domain. The link provided below leads to the DAE.

Resources: Materialen:
united-kingdom-flag-round-icon-64

Formative assessment in Science and
Mathematics Education (FaSMEd)
The Research Centre for Learning and Teaching
Newcastle University
NE1 7RU
UK

Email: fasmed@ncl.ac.uk